Ontbinding

13-03-2021

Stichting Huurdersorganisatie Beter wonen is per 1 april 2021 op geheven.


Geachte huurders van  Vechtdal Wonen.

De huurdersorganisatie SHB opgericht in 1991 was jaren actief in het werkgebied van Beter Wonen Vechtdal.

Door de fusie in 2018 met De Veste uit Ommen ontstond Vechtdal Wonen. In het zelfde werkgebied waren op dat moment twee huurdersbelangen organisatie,s actief. In de praktijk geen ideale werkbare situatie. Gezien de bezetting binnen de SHB is besloten om per 1 April 2021 de SHB te ontbinden. De website zal nog wel in een aangepaste vorm te zien zijn tot eind 2021.

De nog actieve bestuursleden van de SHB sluiten zich aan bij een andere huurdersbelangen organisatie waarvan u waarschijnlijk op korte termijn wat leest.

Vanaf 1 April 2021 is er nu één huurdersbelangen organisatie actief in de gehele Gemeente Hardenberg.

Voor klachten kunt u contact opnemen met Vechtdal Wonen telefoon nummer 0529-452588 die u in contact kan brengen met uw wijkconsulent.

De SHB bedankt u voor het vertrouwen en wenst u als huurder een goed contact met Vechtdal Wonen.


Dagelijks Bestuur SHB in liquidatie.