Persbericht fusie

04-08-2018

Persbericht


Hardenberg / Ommen, 1 augustus 2018


Fusie van woningcorporaties in het Vechtdal
Huurdersorganisaties volgen de ontwikkelingen nauwlettend


De woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal (Hardenberg) en De Veste (Ommen) zijn van plan te gaan fuseren. Vanaf 1 januari a.s. wil de nieuwe corporatie haar werkzaamheden vanuit één kantoor gaan verrichten. Dat kantoor zal ergens in Ommen of in Hardenberg komen te staan. De nieuwe corporatie zal circa 10.000 woningen tellen, waarvan zo’n 3.500 in Hardenberg, 3.500 in Ommen en 2.200 studentenwoningen in Enschede.


De corporaties willen fuseren omdat zij dan minder overheadkosten hebben. Eén kantoor, één ICT-systeem en één managementlaag is goedkoper dan twee. Een grotere organisatie kan ook beter specialisten aantrekken. Die zijn bijvoorbeeld nodig voor de maatregelen rond duurzaamheid die de komende jaren moeten worden genomen. Ook is het voor het personeel prettiger: er komen meer ontwikkelingsmogelijkheden en taken kunnen beter van elkaar worden overgenomen.


De huurdersorganisaties gaan er echter niet automatisch vanuit dat de situatie ook voor de huurders zal verbeteren. De gemiddelde afstand tot het kantoor neemt immers toe. Dat zou nare gevolgen voor de dienstverlening kunnen hebben. Ook moet worden nagegaan of de toekomstige corporatie voldoende draagkrachtig is. Men wil voorkomen dat na de fusie blijkt dat er onvermoede kostenposten zijn, waar veel geld naartoe moet.


De huurdersorganisaties volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij hebben zich verdiept in enkele onderzoeken naar de posities van de twee corporaties. Zij worden gevraagd om begin september een oordeel over de fusie te geven. Dit oordeel weegt zwaar in de voortgang van de fusie. De huurdersorganisaties letten bij het geven van dit oordeel vooral op de gevolgen van de fusie voor de huurders en in het bijzonder op:


  • De jaarlijkse huurverhoging;

  • Woonkwaliteit en leefbaarheid;

  • De kwaliteit van de dienstverlening;

  • Oog voor lokale behoeften;

  • Financiële risico’s en investeringen;

  • Beschikbaarheid van de juiste woningen;

  • Zeggenschap (afstemming tussen corporatie en huurdersorganisaties).

De huurdersorganisaties zullen afspraken maken over het realiseren van de uitgangspunten op dit terrein, na de voorgenomen fusie.


Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen en reacties heeft naar aanleiding van de voorgenomen fusie. U kunt deze mailen aan info@huurdersorganisatieBWV.nl (Hardenberg) of info@vhb-ommen.nl (Ommen). Wij zullen uw vragen meenemen in de gesprekken met de vertegenwoordigers van de corporaties. En wanneer u meer wilt weten over de achtergronden van de fusie kunt u kennisnemen van de rapportages die u vindt op de websites van de huurdersbelangenorganisaties: www.huurdersorganisatieBWV.nl of www.vhb-ommen.nl.


Geen computer en u wilt toch reageren schrijf dan naar SHB p/a Rembrandtstraat 52, 7771 XH Hardenberg of VHB p/a Patrijsstraat 2A, 7731 ZL Ommen.