Nieuws

Ontbinding

13-03-2021

Stichting Huurdersorganisatie Beter wonen is per 1 april 2021 op geheven. Geachte huurders vanĀ  Vechtdal Wonen. De huurdersorganisatie SHB opgericht in 1991 was jaren actief in het werkgebied van Beter Wonen Vechtdal. Door de fusie in 2018 met De Veste uit Ommen ontstond Vechtdal Wone...

Uitgangspunten dienstverlening fusiecorporatie

23-10-2018

Uitgangspunten dienstverlening fusiecorporatieFusiecorporatie: klant(visie) centraal!De fusiecorporatie staat voor een klantvisie, die de basis is voor het dienstverleningsconcept van de fusiecorporatie. Die is de basis voor het handelen van de medewerkers en het inrichten van de organisatie, de pro...

Instemmingsverklaring Fusie

01-09-2018

Beter Wonen Vechtdalt.a.v. mevrouw M. DrijverStelling 77773 ND Hardenberg Betreft: Instemmingsverklaring fusie Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg en De Veste te Ommen Hardenberg, 30 augustus 2018 Geachte mevrouw Drijver,U heeft ons in de brief van 6 juli 2018 verzocht ...

Concretisering van de fusie effecten

28-08-2018

Fusie woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De VesteConcretisering van de effecten De fusiedocumenten die de huurdersorganisatie SHB heeft ontvangen, omvatten een groot aantal lovenswaardige doelstellingen. De huurdersorganisatie vindt deze echter te algemeen verwoord en mist met name toe...

Persbericht fusie

04-08-2018

Persbericht Hardenberg / Ommen, 1 augustus 2018 Fusie van woningcorporaties in het Vechtdal Huurdersorganisaties volgen de ontwikkelingen nauwlettend De woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal (Hardenberg) en De Veste (Ommen) zijn van plan te gaan fuseren. Vanaf 1 januari a.s. wil de ...

Privacy verklaring

11-06-2018

Europese privacy wetgeving ingaande 25-05-2018. De Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen Vechtdal (SHB) heeft in haar vergadering van 19-04-2018 de volgende afspraken gemaakt en in dit document vastgelegd. Tijdens deze vergadering was het minimum aantal vertegenwoordigers (quoru...