De bovenstaande foto is gemaakt door B. Heijkoop

Welkom op de website van de SHB; de Stichting Huurdersorganisatie Beter wonen voor de huurders van Vechtdal Wonen


Alle leden van de huurdersorganisatie zijn huurder van een woning van Vechtdal Wonen. Wij wonen allemaal in een van de vele kernen in de gemeente Hardenberg. Wij volgen kritisch wat Vechtdal Wonen doet en wij doen regelmatig voorstellen voor het verbeteren in het beleid. Bijvoorbeeld over sociale plannen bij sloop en renovatie, leefbaarheid, kwaliteit van de woningen en meer onderwerpen die voor de huurders van belang zijn.


Regelmatig leest u over de activiteiten van Vechtdal Wonen en van de huurdersorganisatie in De Toren. Dat alles niet altijd glad en vlekkeloos verloopt is begrijpelijk maar natuurlijk niet wenselijk. Als huurdersorganisatie proberen wij steeds de belangen van de huurders te behartigen.We ontkomen er dan natuurlijk niet aan ons te verdiepen in de motieven van Vechtdal Wonen. Samen proberen we steeds tot een goed resultaat te komen, waarbij voor ons


 de belangen van de huurders steeds centraal staan.


Wat doet en waar staat de huurdersorganisatie 

in zulke gevallen voor? Dat leest u hier.

Als u contact met ons wil opnemen, kan dat hier.